NewTek Advanced IP Workflow

En ny standard kallad NDI (Network Device Interface).

NewTek har ett nytt sätt att dela videokällor på ett vanlig nätverk som inte bara minimerar behovet av dyra och komplexa video routrar utan också gör det mycket enklare att sätta ihop källor från kameror, grafik, mediespelare, web browser och all annan information man kan tänkas vilja ha med i sin TV eller web sändning.

En TriCaster kan enkelt välja en annan TriCasters videokälla som en av sina egenvalda källor att mixa emellan och vice verse. IP källor kan även vara mediespelare, web browsers och andra program på en PC i nätverket eller varför inte en kamera med NDI stöd.

NewTek har redan idag fått med sig andra stora tillverkare på banan, med sitt fria SDK, att de skall stödja NDI - bland dessa hittar vi bl a Teradek, AJA, Black Magic, Panasonic och JVC.

Tänk er att kameror och andra videokällor anslutna till dessa tillverkares produkter också dyker upp som källor att välja ifrån i din TriCaster.

Man skulle kunna visualisera NDI som tvåfiliga motorvägar eller tunnlar, där trafik kan gå åt vardera håll. Även om olika tillverkare har ett eget internt format i sin ända kan de med NDI transportera sitt videomaterial från ett ställe till ett annat - och gå tillbaka till sitt format igen "på andra sidan", eller om det är en TriCaster så blir formatet enligt TriCasterns interna standard. NewTek har i praktiken givit marknaden en fri motor för transport av videomaterial mellan egna och andras enheter.

Formatmässigt har NDI stöd för upp till 8K video och 256 ljudkanaler - alltså långt högre än någon idag skickar video Live över nätverk - men det bör räcka för lång tid framöver.

NDI kommer som en kostnadsfri uppgradering för alla som har TriCaster Advanced på sin TriCaster nu, troligen innan årets slut. Så passa på att uppgradera till Advanced Edition redan nu.

Kolla in filmen om detta:

 

Filmen om IP Arbetsflöde 

 

 

Tio värt att veta punkter om NewTek’s IP arbetsflöde – NDI

1.       Gör ett standard Gigabit ethernet nätverk till ett Live sändninggs produktionsnätverk 

Till skillnad mot IP baserade arbetsflöden som kräver stora investeringar i infrastrukturen för nätverken använder NewTek’s Advanced IP arbetsflöde standard LAN näterk för att koppla upp din utrustning, dina kontrollrum och dina produktionsverktyg vilket skappar ett heltäckande produktionssystem där alla enheter ser alla andra enheter och där alla källor kan användas av alla för den produktion man vill göra.

2. Förenklar IP baserade arbetsflödet 

NewTek’s Advanced IP arbetsflöde förenklar installationen och hanteringen, skickar signalen och kommunikationen åt båda hållen. Detta tillsammans med en avancerad kodningsmotor ger ett kraftfullt IP produktionsnät till lägre kostnad och med mindre komplicerad nätverksteknik.

3.       Länkar ihop alla synliga enheter på nätverket 

NewTek’s Advanced IP arbetsflöde använder sig av ett Network Device Interface (NDI) protokoll som gör varje enhet, uppkopplad källa och videosignalerande system på ditt nätverk – produktions switchar, replay system, grafiksystem mm – synligt och tillgängligt som en källa och/eller som en mottagare för video över IP. NDI kommer även som ett fritt tillgängligt SDK till alla kunder, tillverkare eller utvecklare som vill implementera det i sin produkt och arbetsflöde för en snabb väg in till IP baserad transmission.

4.       Ger fler ingångar till din produktionsswitcher 

NDI protokollet, grunden i NewTek’s Advanced IP arbetsflöde, visar ingångar och utgångar på alla nätverksenheter och gör varje enhet tillgänglig som en mixbar källa. Detta betyder att du kan komma åt, routa om och switcha vilken kamera som helst som är kopplad i ditt system, alla utdelade datorer, alla utgångssignaler från alla enheter – alla produktonsdelar som stöds via NDI – vilket ökar dina tillgängliga live ingångar utan att behöva investera i större bildmixers eller video routing hårdvara.

5.       Ger dubbelriktat trafik av video och ljud över IP 

Att gå över till IP arbetsflöde är ett sätt att ersätta SDI kablar med Ethernet infrastruktur. Många använder linjära metoder, enkelriktad punkt-till-punkt distribution av en video utgång över IP till en enskild mottagare. NewTek’s Advanced IP arbetsflöde ger möjlighet till multipla mottagare och tvåvägs signaltransmission över IP. Detta till och/eller från alla NDI aktiverade enheter på ditt nätverk. Detta betyder att din switcher  samtidigt kan sända multipla in- och utgångssignaler över nätverket för transport till multipla NDI destinationer och ta emot ingångs- och utgångssignaler från alla NDI aktiverade enhter  att använda som källor.

6.       Maximerad kodningseffektivitet 

Traditionell komprimeringsteknik för högkvalitets, low-latency IP video kan ta upp till 50% av CPU kraften en enkel ström. NewTek’s  kraftfulla codec gör det möjligt för att distribuera multipla strömmar även med en enklare en-kärnsprocessorer.

7.       Hanterar upp till 10x fler videoströmmar än andra transport metoder 

Att transportera HD video över IP tar traditionellt hög bandbredd och dubbla 10Gigabit nät för bara ett par källor och med krav på upp till 3 Gbit/s per videoström i många fall. Med NewTek’s Advanced IP arbetsflöde är det fullt möjligt att skicka 10-tals strömmar över IP på en standard 1 Gbit/s nätverksanslutning med bandbredder som normalt ligger på mellan 50-100Mbps per videoström.

8.       Ger en produktionsmiljö som är upplösningsoberoende 

Med NewTek’s Advanced IP arbetsflöde finns det ingen gräns för antalet näverksenheter som kan tjäna som en källa. Den tar emot alla kombinationer av upplösningar, från små thumbnail på 1 ruta per sekund till upp till 8K video med 240 rutor per sekund med 64 ljudkanaler – så länge infrastrukturen har tillräcklig bandbredd för att klara av det. Att öka upplösningen kan naturligtvis göra att nätverket behöver byggas ut men för de felsta produktionssystem räcker även ett Gigabit nätverk för multipla källor som en startpunkt.

9.       Använder erkänd IP teknoligi med över 100 000 aktiva system. 

Medan andra i industrin för live video produktion bara startat övergången till IP teknik, ligger NewTek en bra bit fram. Sedan det första IT baserade video produktionssystemet introducerades 2005 har NewTek utvecklats framåt mot IP under 10 års tid. Under denna tid har IT baserade system installerats i tusentals enheter, kontrollrum, OB bussar och andra system runt om i världen vilket gör systemen redo att växla över till Advanced IP arbetsflöde direkt.

10.   Framtidssäkert köp av videoteknik 

Olika standards och format kommer och går i video industrin vilket gör det svårt att välja vilket system man ska gå på. Vad som gör NewTek’s Advanced IP arbetsflöde annorlunda är att med NDI är enheter inte bundna till en enskild properitär specifikation, upplösning eller format och du behöver inte följa ett specifikt tekniskt kriteria. Det är ett universiellt arbetsflöde som är tillgängligt för alla nuvarande och framtida datorbaserade produktionsenheter.