Många har försökt sig på att lösa problemet med att ta in ett Skype videosamtal och lägga ut det i sändning. De flesta känner då till de problem man ställs inför med dålig bild- och ljudkvalité och dessutom med risk för att annan information poppar upp.

Newtek har tillsammans med Microsoft tagit fram en dedikerad hårdvara för just Skype videosamtal till SDI video med TalkShow.

TalkShow finns idag i två modeller, en med stöd för en kanal (en uppringd Skype klient), VS-100 och en ny Quad modell som kan ta fyra samtidiga kanaler och därmed göra det möjligt till gruppvideosamtal, VS-4000.

De stora fördelarna med TalkShow istället för en PC eller Mac med videokort är:

- Ingen Skype logo eller annan information som poppar upp under sändning

- Driftsäker, systemet är uppsatt för att enbart köra Skype samtal och kan även "nollställas" snabbt för grundinställning

- Professionell kvalité med förbättring genom Proc Amp och EQ samt monitorering med automatisk stillbild om mottagningen är för dålig

- Retursignal till uppringarnen från SDI med möjlighet till Tally information så att han vet om han ligger i sändning eller inte

- Spela in videosamtalet på USB disk eller nätverksmapp

- Videokoppling via SDI eller över nätverk om man har en TriCaster produktionsmixer (Net ingång)

Kolla in en demovideo här!

 

 

TalkShow gör det möjligt att starta upp och ta emot ett videosamtal från en annan PC, laptop, mobiltelefon, padda, TV - eller annat som har stöd för Skype samtal. Du kan hantera inkommande videosamtal som vilken annan videokälla som helst i ditt kontrollrum utan störande moment med textnotifieringar, reklam och andra samtal som kommer in.

Man kopplar enkelt in internet i nätverksporten och har en SDI signal som matas in i er bildmixer, videorouter eller liknande. I det web-baserade gränssnittet ställer man in färgkorrigiering och ljud EQ, limiter och dylikt för att göra det bästa av signalen som kommer in.

Om videosignalen skulle bli dålig kan man förutbestämma en bild som läggs ut i sändning automatiskt - tills uppkopplingen medger en bra kvalité igen.

För att göra det lättare för den uppringande parten att följa med i vad som sker, finns även en Tally anslutning på boxen. Om er bildmixer har stöd för det så matas Tally information in i TalkShow och den som ringer in kommer att se i sin videoruta när han ligger ut i sänding, tillsammans med den videobild som väljs att skickas tillbaka.

Om man har en TriCaster, såsom TC410, TC460, TC860 eller TC8000 så görs detta ännu enklare. TriCastern kan ta emot videosignalen från TalkShow direkt över nätverket istället för via SDI. Detta frigör en av SDI kanalerna och retursignalen inklusive Tally information kan även den skickas tillbaka till den Skype anslutna via nätverket.

Vill man kunna ta emot flera samtidiga Skype videosamtal så skaffar man fler TalkShow enheter som sedan styrs via samma web gränssnitt.

 

TalkShow - Skype

Talkshow för Skype:

3Play broschyrer

Slowmo/Replay/Record:

Tech Spec:

MediaDS information