Integritetspolicy / GDPR

Nacka 2018-05-22

1. Vi är måna om din personliga integritet

Lanlink AB ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För oss är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg hos oss och din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra affärsprocesser.

För att vi ska kunna förse dig med ny spännande information om nya produkter och uppdateringar behöver vi samla in lite personuppgifter av dig. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

2. Lanlink AB är personuppgiftsansvarig

Lanlink är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas till oss och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig tar Lanlink ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev eller ingår ett supportavtal med oss.

Våra kontaktuppgifter:

Lanlink AB

Gamla Värmdövägen 6, 131 37 Nacka, Sverige
E-post: GDPR@lanlink.se

Tel: 08-96 94 00
Organisationsnummer: 556472-4853
VD och behörig företrädare: Peter Lilja
Momsregistreringsnummer: SE556472485301

3. Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar företag, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation och, om betalning sker mot faktura, ditt företags organisationsnummer. Se mer under avsnitt 4 nedan

4. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Behandling med stöd av ditt samtycke lagras i maximalt ett år efter avslutad affärsrelation.

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Lanlink behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Lanlink. I sådant fall kommer Lanlink inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till. Se vidare under avsnitt 8 nedan.

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig 

Dina personuppgifter används av Lanlink för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via epost, samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar). Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till dig kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med dig.

Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen

Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig. Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Se vidare under avsnitt 8 nedan.

Lanlink behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag som i sin tur är kund hos Lanlink, för att fullgöra våra åtaganden mot kunden och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan exempelvis handla om att leverera varor till kunden eller avisera paketleverans via epost. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till kunden kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med kunden

5. Hur använder vi dina uppgifter?

För att uppfylla de ändamål för vilket uppgifterna samlades in kan dina personuppgifter komma att registreras, innehas (lagras), användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan.

Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys, exempelvis Google Analytics, för att automatiskt samla in information om dig när du använder Lanlink hemsidor och leverera en bättre upplevelse på Lanlinks hemsidor. Uppgifter vi samlar in automatiskt inkluderar exempelvis inställningar och val du gör då du använder webbshoppen på Lanlinks hemsidor.

Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Genom t.ex. Google Analytics överförs uppgifter rörande ditt besök på vår hemsida även till Google i USA i syfte att samla in webbstatistik, för vidare information se vår information om cookies ovan. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis fullgöra ett avtal med dig eller tillhandahålla nyhetsbrev) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

6. Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi överför dina personuppgifter till några av våra affärspartners såsom för lagring på exempelvis Microsoft Onedrive, iCloud eller liknande.

Om dina uppgifter överförs till tredje land (exempelvis USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer en adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardavtalsklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis,

att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster,

att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,

att tryckerier kan få dina adressuppgifter för utskrift av dina adressuppgifter vid utskick av postala kunderbjudanden,

att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,

att uppgifter om ditt besök på vår webbsida överförs till Google i USA genom Google Analytics, uppgifter om skyddsåtgärder finns på support.google.com,

att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Lanlinks rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, och

att vi kan komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Vid ett förvärv av Lanlink eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Lanlink.

7. Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. På Lanlink skyddar vi dina uppgifter med hjälp av lösenord och i viss mån kryptering. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

8. Rätten till dina personuppgifter

Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Lanlink (exempelvis obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Lanlink att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

Begränsning av behandling och dataportabilitet – Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss (för kontaktuppgifter, se avsnitt 2 ovan).

Kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktigt för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.

Kontakt för allmäna frågor: 

Tel: 08-96 94 00
mail: info@lanlink.se

 

Tillagd i varukorgen